Nota prawna

CREATEAGIFT

www.createagift.euOznaczenie Sprzedawcy:


STprint Sp. z. o.o., Wola Batorska 961, 32-007 Wola Batorska, o nr NIP: PL6793113617, REGON: 362038462, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000566687, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, e-mail: contact@createagift.eu, Tel: +48 123337318.


Ochrona danych osobowych


Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę-Administratora danych będą przetwarzane zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkowników swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Szczegółowe warunki powyżej opisanych praw wskazane są w art. 15-22 RODO.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w "Polityce Prywatności".
ODR


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Własność intelektualna


Wszystkie elementy naszej strony są i pozostają intelektualną oraz wyłączną własnością Sprzedawcy. Nikt nie może powielać, wykorzystywać ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób, nawet częściowo, elementów witryny, niezależnie od tego, czy są one w postaci zdjęcia, logo, wizualizacji czy tekstu.